Czyszczenie po pożarze

Czyszczenie po pożarze

Czyszczenie po pożarze przez firmę Ramid. Pożar to zdarzenie ekologiczne i może wydarzyć się wszędzie i w każdej chwili. Jednego można być pewnym wiąże się to ze stratami materialnymi i ogromnym stresem. Specjaliści z firmy RAMID uczynią wszystko, aby zminimalizować powstałe szkody i ograniczyć straty finansowe. Jesteśmy w stanie ograniczyć szkody na miejscu awarii natychmiast lub przystąpić do zadań usuwania szkód tuż po zakończeniu akcji służb ratunkowych. Podjęte na miejscu katastrofy działania mają na celu, zabezpieczenie miejsca awarii, ograniczenie strat, przywrócenie stanu z przed katastrofy, bez względu na to, czy jest to zalany wodą po pożarze budynek biurowy, skażony substancjami ropopochodnymi przydrożny rów lub też spalone magazyny fabryczne.

Usuwanie skutków pożarów

Usuwanie skutków pożarów

Usuwanie skutków pożarów to usuwanie sadzy, usuwanie wody gaśniczej, usuwanie związków chemicznych, neutralizacja zapachu, ozonowanie pomieszczeń po pożarach.

Odgruzowywanie, ekspertyzy techniczne po pożarach

Odgruzowywanie, ekspertyzy techniczne po pożarach

Usuwanie skutków pożarów to również odgruzowanie pogorzeliska, wyburzanie pogorzeliska, porządkowanie terenu po zdarzeniach losowych, wywóz odpadów z pogorzeliska, inwentaryzacja budynku po spaleniu, inwentaryzacja sprzętu, badania i analizy stopnia zagrożeń, ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji po pożarach i zalaniach
85 Liczna wolnych osuszaczy powietrza do awaryjnego użycia
90 min aktualny czas dojazdu Pogotowia Ekologicznego RAMID Care w woj. Dolnośląskim
15 sekund aktualny czas oczekiwania na połączenie telefoniczne
96 średnie zadowolenie Klienta w skali 0-100
Restytucja mienia po pożarze

Restytucja mienia po pożarze

Restytucja mienia po pożarach to żmudny i pracochłonny proces. My posiadamy zaplecze techniczne, sprzęt, środki i doświadczenie do podjęcia akcji interwencyjnych w zakresie:

Usuwania skutków pożarów
usuwania sadzy
usuwania wody gaśniczej
usuwania związków chemicznych
neutralizacji zapachu
ozonowania pomieszczeń
odgruzowania pogorzeliska
wyburzania pogorzeliska
porządkowania terenu po zdarzeniach losowych
wywozu odpadów z pogorzeliska
usuwania skutków powodzi
osuszania budynków
usuwania grzybów
lokalizacji źródła pochodzenia wycieków
badania wilgotności
ekspertyz technicznych
inwentaryzacji budynku po spaleniu
inwentaryzacji sprzętu
badania i analizy stopnia zagrożeń
ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji po pożarach i zalaniach

Nasze silne strony to:
Szybki czas reakcji (dyżury 24h), kompleksowa usługa restytucji mienia począwszy od ograniczenia zasięgu awarii, poprzez likwidacje negatywnych skutków zdarzenia, a skończywszy na pełnej odbudowie zniszczeń poczynionych przez żywioł.

Gwarantujemy przyjazd ekipy firmy RAMID z ciężkim sprzętem budowlanym w maksymalnie krótkim czasie do 24 godzin, na terenie Polski. Wykaz sprzętu w formacie .pdf, możecie Państwo pobrać ze strony głównej.

W zakresie usług oferujemy również kompleksową odbudowę obiektów w pełnym zakresie. Posiadamy specjalistów ze wszystkich branży m.in. elektryków, hydraulików, stolarzy, dekarzy, glazurników etc.