LIKWIDACJA WYCIEKÓW KWASU

Likwidacja wycieków kwasu

Likwidacja wycieków kwasu – Firma Ramid Sp. z o.o. podejmuje się prac związanych z likwidacją awaryjnych rozlewisk substancji niebezpiecznych takich jak kasy, zasady, rozpuszczalniki etc.

Posiadamy odpowiednie środki neutralizujące, sorbenty, sprzęt do przepompowywania i zbierania rozlewisk kwasu i zasad. Pracownicy zaopatrzeni są w środki ochronne i maski gazowe.

Prace likwidacji wycieków kwasu lub innych substancji niebezpiecznych podejmujemy w trybie 12/24 h od przesłania zlecenia. Do wycieków kwasów lub zasad może dojść w zakładach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych. Posiadamy specjalistyczne materiały diagnostyczne aby określić stopień stężenia substancji. Nasze działania dobieramy tak aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć życie i drowie ludzi a następnie ograniczyć straty materialne.

Prace usuwania awaryjnego rozlewiska kwasu